Peter Vámosi

Vedúci marketingového oddelenia

Zrelá múdrosť, rozvaha, schopnosť dokonale zmapovať situácie a terén a dokázať sa v nich hravo zorientovať, nachádzať riešenia tam, kde ich iní nevidia, robia z neho človeka sťaby zrodeného pre obchod, marketing a reklamu. Nikdy neuzavrie žiaden obchod bez toho, aby s nám bol každý spokojný. Vyše dvadsaťročná prax ako zakladateľa, vydavateľa či šéfredaktora renomovaných časopisov a publikácií a riaditeľa vydavateľstiev sú nevyčerpateľnou studnicou skúseností, z ktorej plným priehrštím rozdáva našim klientom.

Poslať správu
Sledujte nás na Facebooku